Přečtěte si: Vzdělávání z pohodlí domova Projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických ...
Virtuální hospitace
Hospitace u kolegů ve třídě je dnes velmi propagovanou metodou učení se navzájem.
Aktivita Virtuální hospitace umožňuje učitelům sledovat online hodiny kolegů z jiných škol, diskutovat s nimi nad realizovanou hodinou přímo od počítače, a tím získat nové zkušenosti.
Jedná se o autentické videozáznamy z výuky, které zachycují průběh reálné hodiny. Po natočení a technickém zpracování jsou zveřejňovány na portálu RVP.cz. Videozáznam je vždy doplněn o sebehodnocení učitele a analýzu experta. Součástí je i následná internetová diskuze. V té si svoje názory vyměňují diskutující nejen mezi sebou, ale i s vyučujícím, který vedl natočenou hodinu, a s odborníkem na didaktiku. Diskuze probíhá on-line, ale ti, kdo se jí nezúčastnili, mohou kdykoliv později její průběh najít na portálu.
Videozáznam je pořizován odbornou firmou, aby byla zajištěna jeho vysoká kvalita.
Výstup
5 virtuálních hospitací (videozáznamů) s rozbory, přístupných online všem učitelům ZŠ SČ kraje
Adresa kanceláře
VV21, o. s. Přemyslova 745 273 06 Libušín