Přečtěte si: Vzdělávání z pohodlí domova Projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických ...
Novinky
Vzdělávání z pohodlí domova
28. 2. 2013
Praha 28. 2. 2013 - Projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve Středočeském kraji skončil, ale zanechal učitelům nabídku vzdělávání z pohodlí domova.
Co konkrétně v rámci projektu vzniklo, a co učitelům nabízí i po svém skončení?

Možnost sledovat vyučovací hodiny svých kolegů z 1. i 2. stupně ZŠ na internetu. Na metodickém portálu www.rvp.cz jsou zveřejněny virtuální hospitace zaměřené na český jazyk, matematiku a začlenění anglického jazyka do matematiky. Kromě vyučovacích hodin jsou učitelům k dispozici i záznamy z on-line diskuze, kde se k hodině vyjadřuje sám vyučující a někdo z expertů na didaktiku vyučovacího předmětu.

Učitelé mohou využít i internetové semináře, tzv. webináře.
Webináře na téma Čtenářská gramostnost a CLIL, jsou připraveny na www.rvp.cz v rozsahu 4 vyučovací hodiny pro vyučující z 1. i 2. stupně základní školy.

Nechybí ani e-learningový kurz
V rámci projektu byl připraven učitelům obou stupňů základní školy e-learningový kurz, který se věnuje informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Bližší informace a odkazy na jednotlivé vzdělávací aktivity naleznete ZDE.
Zahájení e-learningových kurzů
23. 11. 2012
Poděbrady, 21. 11. 2012 - Projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve Středočeském kraji pomocí moderních technologií je určen pedagogům základních škol a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V počítačové učebně Základní školy Václava Havla v Poděbradech byl zahájen první ze dvou plánovaných e-learningových kurzů. Úvodního setkání (tutoriálu) se zúčastnilo celkem 20 účastníků ze škol Středočeského kraje. Začátek tutoriálu byl věnován seznámení účastníků a lektora a tutora v jedné osobě, a dále sdílení zkušeností pedagogů. Lektor kladl otázky na využívání technologií pro výuku, postoje pedagogů, ale i postoje žáků. Společně hledali odpovědi na roli a míru zapojení ICT ve výuce. Po společném úvodu byli účastníci seznámeni s prostředím Moodle a měli možnost si prakticky zkoušet různé části, které toto prostředí má – osobní profil, ankety, testy, fóra a diskuse, co lze sledovat a podobně. I tyto informace o technologii LMS Moodle, znalost jejích možností, mohou učitelé využít při zefektivnění a individualizaci výuky. Účastníci budou teď dva měsíce studovat (a tím se seznamovat s Moodle) pod vedením tutora a sejdou se na začátku února k zakončení čtyřicetihodinového studia. Při ukončení kurzu předloží ukázku vlastního využití ICT ve výuce a reflexi jeho realizace.
Moderní technologie míří k učitelům základních škol
12. 10. 2012
Praha, 23. 9. 2012 - Se zahájením školního roku se rozběhl projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve Středočeském kraji pomocí moderních technologií. Je určen pedagogům základních škol a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Co přesně projekt učitelům přináší? Jedná se o balíček aktivit, s nimiž získají zpětnou vazbu na svou práci, budou moci rozvíjet svoji kreativitu, komunikovat s kolegy a dál si zvyšovat kvalifikaci. Konkrétně jde o virtuální hospitace, webináře a e-learningový kurz.
Virtuální hospitace - pohled přímo do hodiny
Možnost sledovat vyučovací hodiny svých kolegů na internetu a vést ke každé natočené hodině internetovou diskuzi měli již v uplynulých třech letech učitelé gymnázií. Nyní mohou výuku svých kolegů vidět i učitelé základních škol ze středních Čech. První virtuální hospitace se na webových stránkách projektu objeví koncem listopadu.
Nabídka se týká jak prvního, tak i druhého stupně ZŠ. Pro 1. stupeň budou v rámci projektu natočeny a zveřejněny virtuální hospitace zaměřené na český jazyk, matematiku a začlenění ICT nebo cizího jazyka do ostatních vzdělávacích předmětů. Učitelům 2. stupně budou určeny hodiny věnované rozvoji čtenářské gramotnosti ve vybraném předmětu a rovněž začlenění ICT nebo cizího jazyka do ostatních vzdělávacích předmětů.
Internetové semináře - webináře
Webináře jsou formou online komunikace, která si získává v poslední době i ve školství stále větší oblibu. Živou komunikací posluchačů s vyučujícím po internetu lze dosáhnout velmi dobrých vzdělávacích výsledků při relativně nízkých nákladech a účastníci oceňují zejména možnost vlastní aktivity. Webináře, které projekt nabízí, budou zaměřeny na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a začlenění ICT nebo cizího jazyka do ostatních vzdělávacích předmětů na 1. i 2. stupni základní školy.
Nechybí ani e-learningový kurz
Značné oblibě se u pedagogických pracovníků těší i e-learningové kurzy, které pomáhají účastníkům šetřit čas a studovat velmi efektivně. V rámci projektu proběhne e-learningový kurz, který bude věnován informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Začne ve druhé polovině listopadu a bude určen učitelům obou stupňů základní školy.
Školy už projevily zájem
Školy ve Středočeském kraji byly o plánovaných aktivitách informovány prostřednictvím mailu již před zahájením projektu. Nabídka se setkala s pozitivním ohlasem, řada škol využila možnosti zapojit se do projektu aktivně: někde zaujala možnost nechat natočit zkušené učitele při výuce, jiné školy nabídly svoje prostory k pronájmu na pořádání webinářů. Zájem je i o e-learningové kurzy.
Adresa kanceláře
VV21, o. s. Přemyslova 745 273 06 Libušín